هزینه های زندگی در کانادا

هزینه های زندگی و تحصیل در کانادا

تحصیلات پیش دانشگاهی در این کشورها کودکان از ۳ تا ۶ سالگی در مهد کودک ها و دوران آمادگی،تحت تعلیم و تربیت قرار میگیرند.شروع دوره ابتدایی از ۶ سالگی (Ementry school) است. در استان کبک کلاس اول تا ششم ودر استانهای دیگر کلاس اول تا هفتم را دوره ابتدایی میدانند. دوره دبیرستان چهار سال است.…