تأیید مدارک تحصیلی دانشگاهی برای ترجمه رسمی

اعم از ریزنمرات و دانشنامه پایان تحصیلات موقت

۱)روش تأیید مدارک دانشگاههای دولتی شامل (دانشگاههای پیام نور و علمی کاربردی و تمامی دانشگاههای به غیر از دانشگاههای پزشکی پزشکی و آزاد)

برای کسب تأیید مدیر کل امور دانشجویان داخل کشور ،آقای دکتر محمد حسین یوسفی ،به آدرس میدان فردوسی،خ فرصت جنوبی ،وزارت ذعلوم مراجعه نمایند.

 

مدارک لازم برای تأیید

۱)برگه تسویه حساب دانشگاه

۲)کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

۳)مدارک  دانشگاهی مورد نظر برای تأیید که مهر و امضاهای مقالات دانشگاهی مربوطه را دارد.

۴)فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور باید برگه تسویه حساب و تقاضای اخذ مدرک (نوشته شده خطاب به اداره آموزشی پیام نور)

به آدرس مرکز پیام نور ،واقع در تهران ،ابتدای جاده لشگرک مراجعه کنندو پس از انجام تشریفات اداری دانشگاه پیام نور ،به آدرس وزارت علوم مراجعه کنند.

۵)دانشجویان علمی کاربردی باید به مرکز خود مراجعه کرده و با خود عکس پرسنلی و کپی لیست قبولی در کنکور را به همراه فارغ التحصیلی و نامه تسویه حساب به همراه داشته باشند.

البته توصیه میشود دانشجویان پیام نور و علمی کاربردی قبل از شروع اقدامات ،مدارک لازم را به دقت از مرکز خود بپرسند

روش تأیید مدارک پزشکی دانشگاههای دولتی

فارغ التحصیلان زیر مجموعه پزشکی از دانشگاههای دولتی برای کسب استعلام بمنظور انجام ترجمه رسمی باید به وزارت بهداشت ،واقع در شهرک غرب ،فاز ۵ مراجعه کنند طبق بخشنامه وزارت بهداشت در صورتیکه دانشنامه و ریزنمرات دارای مهر” ترجمه و تآیید آن توسط امور خارجه بلا مانع است” ،باشد ،دیگر برای گواهی کار و سایر مدارک نیازی به استعلام از وزارت بهداشت نیست که البته شاید در موارد استثنا،خلاف آن اتفاق بیفتد.

روش تأیید مدارک دانشگاه آزاد

رشته های غیر پزشکی

۱.۱.مدارک قدیمی و فاقد هولوگوم :تأیید دکتر علیرضا صامت (پاسداران ،گلستان هشتم ،نبش شهید کاظمی )

۱.۲. مدارک جدید و دارای هولوگوم ،قابل تأیید است .( در صورت بروز تردید دادگستری تلفنی استعلام خواهد کرد.)

۱.۲.۱ البته قابل توجه است که ریزنمرات ویژه ترجمه رسمی که برای تمامی واحدهای دانشگاه آزاد با فرمت خاصی توسط سازمان مرکزی تهیه میشود ،برای کار ترجمه مورد نیاز است . این ریزنمرات دارای مهر و امضای آقای علیرضا صامت است.

  1. رشته های پزشکی

۲.۱. مدارک قدیمی و فاقد هولوگوم ،تأیید دکتر یحیوی (یا فرد جایگزین)دکتر علیرضا صامت

۲.۲.مدارک جدید و دارای هولوگوم :تأیید دکتر یحیوی (پاسداران ،نبش نیستان نهم ،ساختمان پنج،طبقه ۵)

گواهی کار صادره توسط شرکتها و شخصییتهای حقیقی

۱)روزنامه رسمی شرکت صادر کننده ،در صورتیکه اصل نباشد ،کپی روزنامه رسمی با تأییدوزارت رسمی طبق قانون ترجمه رسمی ،برای شرکتهای سهامی عام ،وشرکتهای بسیار معروف ارائه روزنامه رسمی لازم نیست ولی در عمل گاهی اوقات شاید روزنامه رسمی را هم بخواهند.

۲)در صورتیکه از عناوین دانشگاهی استفاده شده باشد یا شغل فرد حالت تخصصی داشته باشد ،مثل دکتر ، مهندس و غیره یا مدرک دانشگاهی مربوطه برای استنادبه همراه داشته باشد(طبق شرح روش تأییید مدارک دانشگاهی )

۳)اگر در گواهی کار نوشته شده باشد ،تمام وقت ،باید دفترچه بیمه برای استفاده ارائه شود.

۴)اگر صادر کننده شخص حقیقی باشد،باید پروانه کار خود را ارسال کند و در نبود اصل پروانه شاید ارائه کپی پروانه با مهر و امضای صادر کننده گواهی کار کفایت کند.