Studying in german

زندگی در آلمان | دارالترجمه هوشیار

ویزای تحصیلی آلمان آلمان قطب اقتصاد اروپا و یکی از کشورهای اروپای غربی است. پایتخت این کشور برلین و از کشورهای عضو پیمان شینگن میباشد. این کشور ، از جنوب با اتریش و سوئیس ، از شرق با لهستان و جمهوری چک، از غرب با فرانسه و هلند، از شمال با دریای بالتیک و دانمارک…

دانشگاه برلین - المان

زندگی و تحصیل در آلمان

زندگی و تحصیل در آلمان کشور المان با نام رسمی جمهوری فدرال آلمان در قاره اروپا قرار دارد و پایتخت کشور المان شهر برلین میباشد،کشور المان از شمال با دریای شمال کشور دانمارک و دریای بالتیک و از سمت شرق با لهستان و جمهوری چک و از سمت جنوب با کشور های اتریش و سوئیس…