ترجمه-متون-تخصصی-و-مقالات-628x300 copy

ترجمه متون تخصصی و مقالات ISI

ترجمه رسمی متون و ترجمه متون غیر رسمی مقالات، دانشنامه ها، بر حسب نیاز مشتری یکی از مهترین اهداف است، در این راستا سعی می شود در ترجمه مطابق با هدف ترجمه، نسبت به انتخاب کلمات دقت مضاعف شود تا برداشت‌های متعدد در زبان هدف صورت نپذیرد.

ترجمه مقالات با در نظر گرفتن تعداد کلمات مبدا صورت می پذیرد. ترجمه متون توسط مترجمان تخصصی متن در دارالترجمه راهیان دانش هوشیار صورت می‌پذیرد. مدارکی که از مهر معتبر و یا اعتبار ترجمه رسمی نداشته باشند بر روی سربرگ دارالترجمه ارائه می‌شود. این نوع ترجمه بسته به مرجع پذیرنده می‌تواند رسمیت داشته باشد.
در ترجمه رسمی مدارک، متن ترجمه شده بر روی سربرگ قوه قضاییه ارائه می‌شود. این ترجمه قابل ارائه برای بسیار از سفارت‌ها، شرکت‌ها و مراجع قانونی می‌باشد.

 جهت مشاوره و ارزیابی ترجمه مقالات ISI با مترجمان موسسه دارالترجمه هوشیار در ارتباط باشید.

مدیر مسئول دارالترجمه هوشیار : الهام معصوم زاده